Nauka

Aktualnie w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Filiami w Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu zarejestrowanych jest 85 Studenckich Kół Naukowych.

Aktywnie działające w roku akademickim 2020/2021 Studenckie Koła Naukowe:

Wydział Humanistyczny:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa:

 • SKN Dialektologiczne – info, www
 • SKN „Pryzmat” – info
 • SKN „Teatr C112” – info
 • SKN Studentów i Doktorantów „Tekst” – info
 • SKN „JKT – Język – Komunikacja – Translacja” – info

Instytut Historii:

 • SKN Przyjaciół Armii Krajowej – info
 • SKN „Judaica” – info
 • SKN „Regionaliści” – info

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej:

 • SKN Młodych Medioznawców „Mediasfera” – info

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

Instytut Biologii:

 • SKN Botaników – info
 • SKN Fizjologów Kręgowców – info
 • SKN Biotechnologów „Mikroby” – info
 • SKN Radiobiologów „Curie” – info
 • SKN „Biom” – info
 • SKN Fizjologów Roślin – info

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku:

 • SKN Geoekologów – info, www
 • Skn Geografów – info
 • SKN Turystyki „Bez Nazwy” – infowww

Instytut Chemii:

 • SKN „Kalcyt” – info

Instytut Fizyki:

 • SKN Astronomów „Kwazar” – info
 • SKN Neutrino – info
 • SKN Informatyków Solution – info

Katedra Matematyki:

 • SKN „Rozmaitości” – infowww

 

Collegium Medicum:

 Instytut Nauk Medycznych:

 • SKN „Eskulap” – info, www
 • SKN „Koło Willisa” – info, www

 

Wydział Sztuki:

Katedra Muzyki:

Instytut Sztuk Wizualnych:

 • SKN Grafików – info
 • SKN Fotografii „210Studio” – info, www

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

Instytut Pedagogiki:

 • SKN Młodych Pedagogów – info
 • SKN Doradców Zawodowych „Synergia” – info
 • SKN „Strefa Twórczych Dyskusji” – info
 • SKN „Paradygmat” – info
 • SKN Socjalia – info
 • SKN „Profil” – info
 • SKN „Parasol” – info
 • SKN „Motor” – info, www
 • SKN „Animus” – info, www
 • SKN „Mediam” – info

Katedra Psychologii:

 • SKN Psychologii Pozytywnej – info

 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych:

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych:

 • SKN „Societas” – info
 • SKN Kontra – info

Instytut Nauk Prawnych:

 • SKN Prawa – info
 • SKN Nauk Penalnych i Penitencjarystyki – info
 • SKN Prawa Cywilnego Ad Vocem – info

Katedra Ekonomii i Finansów:

Katedra Zarządzania:

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie:

 • SKN Młodzi Dla Bezpieczeństwa – info

 

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

 • SKN Historyków „Klio” – info
 • SKN Teatralne „Wyjście ewakuacyjne” – info
 • SKN Pasjonatów Ameryki Łacińskiej – info
 • SKN Pedagogiczno-Psychologiczne – info
 • SKN Polska – Wschód – info
 • SKN Magic World – info
 • SKN „Keep Calm” – info 

 

Filia UJK w Sandomierzu:

 • SKN „Level_up” – info
 • SKN Anglistów – info